Σύνδεση

Η σύνδεση είναι δυνατή με τον επίσημο λογαριασμό των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ερωτήσεις και τεχνική υποστήριξη: info@sch.gr